Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy

„Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” to naukowy rocznik pedagogiczny wydawany od 2010 roku staraniem pracowników Katedry Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Celem czasopisma jest wymiana myśli w zakresie szeroko rozumianej oświaty i wychowania, z naciskiem na najbardziej aktualne i istotne tematy oraz interdyscyplinarność omawianych kwestii pedagogicznych.

Pismo podejmuje problematykę współczesnej edukacji w Polsce oraz w innych krajach europejskich, publikując raporty z prowadzonych badań oraz prezentując dorobek naukowy współpracujących z pismem pedagogów.

ISSN 2084-6770

9 lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Za zamieszczoną w „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” publikację naukową przysługuje 20 punktów.
Zob. załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r., poz. 30822.

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).