Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy

„Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” to naukowy rocznik pedagogiczny wydawany od 2010 roku staraniem pracowników Katedry Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Celem czasopisma jest wymiana myśli w zakresie szeroko rozumianej oświaty i wychowania, z naciskiem na najbardziej aktualne i istotne tematy oraz interdyscyplinarność omawianych kwestii pedagogicznych.

Pismo podejmuje problematykę współczesnej edukacji w Polsce oraz w innych krajach europejskich, publikując raporty z prowadzonych badań oraz prezentując dorobek naukowy współpracujących z pismem pedagogów.

ISSN 2084-6770

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).