Indeksacja

Czasopismo jest indeksowane w bazach:


9 lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Za zamieszczoną w „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” publikację naukową przysługuje 20 punktów.

Zob. załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r., poz. 30822.