No. 1/2012

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2012

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-73-6
ISSN: 2084-6770

Chełm 2012

250 stron


Mariusz Gwozda, Piotr Mazur
Wprowadzenie

CZEŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Iwona Oleksa
Praca jako wartość społeczna

Mirella Ogrocka, Elżbieta Miterka
Znaczenie zabawy konstrukcyjnej w rozwoju manualnym dzieci czteroletnich

Mária Nagranová
Nové trendy vo vyučovaní náboženskej výchovy na Slovensku

Switłana Gedz, Ludmyła Gusak
Pозвиток професійних іноземними мовами в навчаються за фахом в філології

Oksana Melniczyk
Психологічна підтримка талановитиї молоді

CZĘŚĆ DRUGA
SZKOŁA I ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Nadieżda Leonюk
Формирование межпоколенной толерантности у молодежи и пожилых людей

Zuzana Brčiaková, Alžbeta Baštová
Vplyv médií na agresívne správanie detí

Zuzana Nováková
Výchova k zdraviu ako primárna prevencia negatívnych civilizačných vplyvov

Anna Plačková
Zdravotná starostlivosť, multikultúrne ošetrovateľstvo.

Ludmila Gusak, Svitlana Gedz
Безперервна освіта як необхідна умова розвитку українського суспільства

Mikolaj Popiuk i Ludmila Stepanowa
Підґрунтя для нормативно-правової бази країн вишеградської четвірки у процесі інтеграції до європейського освітнього простору

Stanislav Križovský, Peter Havaj
Bezpečnostné vzdelávanie – príspevok pre riešenie problematiky Rómov

Lenka Lachytova
Theorien zur sozialen kontrolle und der gesellschaftlichen rolle der helfenden berufe

CZĘŚĆ TRZECIA
PRACA SOCJALNA

Aneta Zapała-Wiecheć
Zjawisko alkoholizmu w opinii młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Viera Mokrišová, Eva Hvidová
Komparácia východísk pre uplatnenie balanced scorecard v manažérskom systéme organizácií

Petro Husak, Andrzej Skic
Oцінка соціальних компетенцій неповнолітніх злочинців як умова їх ефективної ресоціалізації

Łesia Wolnowa
Eтапи соціальної профілактики девіантної поведінки підлітків

Andrzej Gusak, Nadia Czubocha
Профілактика насильницької злочинності неповнолітніх

Nadiya Korpach
Діяльність неурядових організацій в Yкраїні як чинник розвязання соціальних проблем сімї, дітей та молоді

Tatiana Martynyuk
Pоль психосоціальних навичок у профілактиці вживання студентською молоддю наркотичних засобів

Lenka Lachytova
Wachsende bedeutung der sozialhilfe und der sozialen arbeit

CZĘŚĆ CZWATRA
SYLWETKI CHEŁMSKICH PEDAGOGÓW

Andrzej Rybak
Jan Michał Dębski (1889-1976)

Paweł Kiernikowski
Jan Wincenty Sędzimir (1853-1922)

CZĘŚĆ PIĄTA
DOBRE PAKTYKI EDUKACYJNE

Barbara Baluk
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza – Szyszko w Chełmie

Augustyn Okoński, Bożena Koniczuk
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Chełmie

Augustyn Okoński, Marta Mazurek
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

CZĘŚĆ SZÓSTA
SPRAWOZDANIA

Mariusz Gwozda
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sociálna práca vmultikulturálnom prostredí v odkaze mons. Viktora Trstenského. Stará Ľubovňa 17.02.2012 r.

Mariusz Gwozda
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialne posolstvo Jana Pavla II. pre dnešny svet. Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien , Poprad 22-23.03.2012 r.

Mariusz Gwozda
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Гульні i забавы ў kультуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: традыцыі і навацыі , Brześć 27-29.04.2012 r.

Mariusz Gwozda
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne – Szkoła między tradycją a nowoczesnością, Chełm 9-10.05.2012 r.

Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna
Sprawozdanie z Seminarium Dydaktycznego Rozbudzanie aktywności a osiągnięcia edukacyjne dziecka, Chełm 11.05.2012 r.

Iwona Oleksa
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Seminarium Naukowego dla Studentów Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Chełm 28.05.2012 r.

Marian Zdzisław Stepulak
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Problemy współczesnej rodziny. Specyfika wychowania

w systemie rodzinnym, Chełm 1.06.2012 r.

Mariusz Gwozda
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie ućiteľov, Levoča 8.11.2012 r.