No. 1/2014

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2014

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-74-3
ISSN: 2084-6770

Chełm 2014

196 stron


Piotr Mazur
Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA I HISTORIA

Anton Lisnik, Katarína Greňová
Values development in teaching process

Alena Sedláková
Fragments of the fine art and art education – the education for children and pupils to the human values and therapy

Bacиль Хрущ
Творча обдарованість та її розвиток в учнів

Олена Хрущ
Психологічні аспекти здоров’язберігаючого навчання

Віра Антонюк, Богдан Сверида
Самоосвіта і самодисципліна – шлях до професійного зростання

Інна Червінська
Етнокультурне середовище Українських Карпат як чинник формування духовної культури особистості

Володимир Арешонков
Шкільна суспільствознавча освіта в школах Західної України в 1921-1941 роках

Renata Kartaszyńska
The nature, transformations, and forms of the polish teacher development system

CZĘŚĆ DRUGA
WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY SOCJALNEJ

Nadeżda Leonyuk
Social and psychological support of student family

Ekaterina Mukhamedieva, Tatiana Ivleva
Professional self-determination of socially maladjusted teenagers

Tatiana Sokolova
The formation of the motivation of future specialists in socio-humanitarian field towards fulfiling their professional activity by means of volunteering

Halina Bejger
Helplines in Poland as intervention help for children and young people in crisis situations

Paweł Skrzydlewski
The good of the human person and the work and economics

CZĘŚĆ TRZECIA
SYLWETKI CHEŁMSKICH PEDAGOGÓW

Paweł Kiernikowski
Bronisława Chmurowa (1902-1973)

Andrzej Rybak
Maria Dziemianko (1896-1979)

CZĘŚĆ CZWARTA
DOBRE PAKTYKI EDUKACYJNE

Dorota Hurko
Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmie – miejscem odkrywców talentów

Alina Ceglarska
Działalność artystyczna w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Chełmie

Małgorzata Szutkiewicz
,,Bezpieczne przedszkole” na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie

Jadwiga Guzowska
Projekt „Optymista dobre zdrowie ma, bo o właściwe żywienie, aktywność fizyczną i bezpieczeństwo dba” w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Chełmie

Renata Jóźwiak, Augustyn Okoński
Realizacja projektów edukacyjnych Unii Europejskiej w kreowaniu nowej lepszej szkoły poprzez partnerską współpracę międzynarodową

Grażyna Cetera, Katarzyna Janicka, Augustyn Okoński
Projekt „Łączy nas sport” w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Katarzyna Śliwińska, Małgorzata Biernat-Osowska
Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

CZĘŚĆ PIĄTA
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Anton Lisnik
Recenzja książki Jaroslava Barta Vybrané kapitoly z transakčnej analýzy, Wyd. Tlačiareň Kubík, Námestovo 2013

Anton Lisnik
Recenzja książki Ivety Franzenovej Sociológia výchovy, Wyd. Verbum, Ružomberok 2014

Piotr Mazur
Recenzja książki Mariana Z. Stepulaka Tajemnica zawodowa psychologa, Wyd. WSEI, Lublin 2014

Ivana Rochovská
Recenzja książki Valentíny Trubíniovej Učiteľ a európske hodnoty, Wyd. Verbum, Ružomberok 2014

Marian Z. Stepulak
Recenzja książki Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym, redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz i Ewa M. Szumilas, Wyd. UJK, Kielce 2013

Marian Z. Stepulak
Recenzja książki Rodzina wobec współczesnych wyzwań, redakcja naukowa Wiesław Kowalski, Wyd. WSEI, Lublin 2014

Božena Švábova
Recenzja książki Ivany Rochovskej i Dagmary Krupovej Developing the science education of children at a preschool age within the context of cultural literacy, Wyd. PWSZ, Chełm 2014

Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna
Sprawozdanie z seminarium dydaktycznego Potencjalności dziecka wyzwaniem dla kompetencji nauczyciela Chełm, 30.03.2014 r.

Aneta Paszkiewcz
Sprawozdanie z konferencji Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie. Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu Chełm, 9.04.2014 r.

Beata Komorowska
Sprawozdanie z V międzynarodowej konferencji naukowej Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne Chełm, 8-10.05.2014 r.

Aneta Paszkiewcz
Sprawozdanie z IV międzynarodowego seminarium naukowego dla studentów Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży Chełm, 12.05.2014 r.