No. 1/2016

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2016

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-95-8
ISSN: 2084-6770

Chełm 2016

208 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA CZYTELNICTWA

Piotr Mazur, Andrzej Stępnik
Motywacje i preferencje czytelnicze w edukacji historycznej

Marian Zdzisław Stepulak
Rola wychowawcza książki w procesie rozwoju osobowego małego dziecka zdrowego i niepełnosprawnego

Małgorzata Łobacz
Kulturowe wzory czytelnicze środowiska rodzinnego a aktywność czytelnicza dzieci i młodzieży

Beata Kucharska
Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym − rozważania w kontekście najnowszej literatury dla najmłodszych czytelników

Halina Bejger
Problematyka sieroctwa w polskiej literaturze dziecięcej

CZĘŚĆ DRUGA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Ewelina Zakrzewska
Funkcjonowanie sześciolatka w klasie pierwszej w ocenie nauczycieli z wybranych szkół lubelskich

Karolina Nafalska
The specificity of Early Language Learning (ELL) with the implementation of needs at pre-primary level

Renata Stojecka-Zuber
Wychowanie przez pracę w poglądach wybranych klasyków wychowania opiekuńczego

Ołena Budnyk
Education of pupil’s personality in sociocultural environment of modern school

Ivana Rochovská
Science Education in V4 Countries and the Formation of Scientific Literacy

Kęstutis Trakšelys, Dalia Martišauskienė
The Quality of Education: Lithuanian case

Chervinska Inna
The socio-cultural activities of teacher in the mountain schools Carpathian region

CZĘŚĆ TRZECIA
DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE

Agnieszka Piwnicka−Jagielska
Dobre praktyki edukacyjne − sposób na lekturę

CZĘŚĆ CZWARTA
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Katarzyna Kosińska
Recenzja książki Małgorzaty Łobacz i Anety Paszkiewicz Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji, Wyd. KUL, Lublin 2015

Marian Ambrozy, Anton Lisnik
Deviaty Rocnik Medzinarodnej Vedeckej Konferencie Posolstvo Jana Pavla II, Poprad, 21-22 IV 2016 r.

Beata Komorowska
Sprawozdanie z VII międzynarodowej konferencji naukowej Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne, Chełm, 9-10 V 2016 r.

Elżbieta Miterka, Ewa Staropietka-Kuna
Sprawozdanie z seminarium dydaktycznego Praktyczne egzemplifikacje rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów, Chełm, 9 V 2016 r.