No. 1/2017

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2017

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-946823-4-7
ISSN: 2084-6770

Chełm 2017

228 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
PODMIOTOWOŚĆ W EDUKACJI SZKOLNEJ

Justyna Iskra, Waldemar Klinkosz, Małgorzata Artymiak
Slow w edukacji czyli powrót do podmiotowości

Małgorzata Łobacz
Teaching – an important factor in discovering the value of humanity of a man

Tetyana Blyznyuk, Sergiy Sydoriv
Ensuring the personality-centered approach in inclusive education

CZĘŚĆ DRUGA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Olena Budnyk, Hryhorij Wasianowycz
Nauczyciel i jego rola w procesie dydaktyczno-wychowawczym

Ružena Čiliaková, Alena Doušková
The subjective view of Slovak teachers  on discipline in classroom

Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska
Przestrzeń ku zrównoważonemu rozwojowi  w szwedzkich placówkach edukacyjnych – wspólne konstruowanie znaczeń

Ingrida Krnáčová
Survey of children´s preconcepts in social space as a part of research of the current children

Małgorzata Wolska-Długosz
Wartości tradycyjne (Bóg, Honor, Ojczyzna)  w życiu licealistów dotkniętych bezrobociem swoich rodziców

Piotr Mazur
Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości dzieci w młodszym wieku szkolnym

Barbara Skałbania, Wiktor Pietruk
Działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie poradnictwa zawodowego – analiza badań własnych

Oleg Lisovets
Генезис научных подходов к проблеме формирования социально-правовой компетентности социального работника

CZĘŚĆ TRZECIA
HISTORIA OŚWIATY

Miroslav Gejdoš
Mendicants – the begging religious orders  of middle age

Ryszard Małachowski
Nauczanie duszpastersko-wychowawcze w biografii pedagogicznej oraz kazaniach księdza Juliana Michalca (XX wiek)

CZĘŚĆ CZWARTA
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Augustyn Okoński
Recenzja książki:  Janusz Bielski, Nauczyciel Doskonały, Kraków 2017.

Katarzyna Wołk
Recenzja książki:  Praca człowieka jako kategoria edukacyjna,  red. B. Komorowska, P. Mazur, Chełm 2015.

Joanna Majchrzyk – Mikuła
Recenzja książki:  Program praktyk w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela edukacji elementarnej dla studentów kierunku pedagogika i jego praktyczne egzemplifikacje,  red. E. Staropiętka-Kuna, A. Okoński, E. Miterka,  Chełm 2015.

Iwona Oleksa
Recenzja książki:  Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły. Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka, t. 2, red. K. Chałas, B. Komorowska, M. Buk-Cegiełka, Lublin 2016.

Elżbieta Miterka, Piotr Mazur
Sprawozdanie z „British Educational Training  and Technology (Bett Show 2017)”  Londyn, 26 – 27 i 2017 r.

Elżbieta Miterka, Piotr Mazur
Sprawozdanie z Konferencji zarządzanie szkołami wyższymi w kontekście prawnym, społecznym, technologicznym, Wieliczka, 9 – 10 v 2017 r.

Katarzyna Miszczak
Sprawozdanie z Konferencji dyrektorów szkół zawodowych i centrów kształcenia praktycznego nowy typ szkoły w kontekście prawnym, społecznym i technologicznym, Stryków 31.03-1.04.2017.