No. 1/2018

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2018

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISSN: 2084-6770

ISBN: 978-83-948811-8-4

Chełm 2018

283 strony


CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA

Oksana Kondur
Bildungs-prozess bei der integration von humanisierung der gesellschaht und der weltanschaulichen grundlagen der bildung

Kateryna Fomin
Research of the problem of dialogue education implementation in the future primary school teachers’ training process: philosophical and anthropological approach

Oľga Okalová, Tomáš Jablonský
Executive functions & learning disabilities – correlations in diagnostics and prevention of FASD

Olena Budnyk
Motivation of students to the professional pedagogical activities

Andrzej Stępnik, Dariusz Szewczuk
O pożytkach z nauczania-uczenia się historii

Lucyna Sikorska
Innowacje językowe w mowie dzieci przedszkolnych

Barbara Skałbania
Zrozumieć włączanie w edukacji – między zmianą a kontynuacją

Dorota Depa
Podmiotowość ucznia w założeniach reformy programowej systemu oświaty 2017

Barbara Skałbania
Metoda instrumental enrichment jako filozofia pomagania – znaczenie mediacji i dialogu

CZĘŚĆ DRUGA
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Marian Zdzisław Stepulak, Małgorzata Dubis
Psychopedagogiczne uwarunkowania preferencji wartości autotelicznych i instrumentalnych młodzieży licealnej

Małgorzata Wolska-Długosz, Milena Malarecka
Międzypokoleniowy przekaz tradycji wychowawczych

Ewa Januszkiewicz, Mariola Wojciechowska
System wartości młodzieży średnich szkół zawodowych.wartość pracy

Magdalena Bujnowska, Mariola Wojciechowska
Rodzina w hierarchii wartości badanej młodzieży szkół średnich

Agnieszka Szymoniak, Mariola Wojciechowska
Starość w ocenie młodzieży szkół średnich w Kielcach

Janusz Chełchowski, Renata Stojecka-Zuber
Zjawisko tolerancji w środowisku młodzieży szkolnej

Małgorzata Łobacz
Dar wolności a współczesne formy zniewolenia młodego człowieka