No. 1/2019

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2019

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISSN: 2084-6770
ISBN: 978-83-953150-9-1

Chełm 2019

207 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Ingrid Emmerová, Tomáš Jablonský
Sexting among primary and secondary school pupils and analysis of the implementation of its prevention in Slovakia based on the school prevention plans

Ivana Rochovská
Innovative possibilities of activities with visual art in pre-primary education

Anna Grabowska, Mariola Wojciechowska
Wykorzystanie nowych mediów przez dzieci  w wieku wczesnoszkolnym

Anna Hainus
Universal educational design in an inclusive educational school

Dalia Martišauskienė, Kęstutis Trakšelys
Quality management of vocational training process problems and definitions during the National Education Commission

Mykhailo Palahniuk
Innovations in the student training system at higher technical education institutions: historical and philosophical aspects

Lucyna Sikorska
Relaksacja w pracy nad prawidłową emisją głosu

Piotr Mazur
Koncepcja pracy dyplomowej na kierunkach społecznych o profilu praktycznym

CZĘŚĆ DRUGA
WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY SOCJALNEJ

Alena Novotná, Anna Žilová
Schooling, education and poverty in research in Slovak Republic

Małgorzata Jurny, Mariola Wojciechowska
Aspiracje życiowe wychowanków domu dziecka

Anna Žilová, Alena Novotná
Violence against other persons (research in the Slovak Republic and Poland)

Monika Smolnická
Mediation in municipalities in Slovakia  and selected EU countries

Renata Grzegorska, Mariola Wojciechowska
Aktywizowanie osób starszych na przykładzie domu pomocy społecznej

Leszek Aftyka
Historyczny rozwój prawa pracy socjalnej w Szkocji

Magdalena Płotczyk
Moralno-teologiczne i społeczno-prawne aspekty kary śmierci