No. 1/2020

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2020

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISSN: 2084-6770
ISBN: 978-83-960460-1-7

Chełm 2020

248 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Dalia Martišauskienė, Kęstutis Trakšelys
Contexts of the education system: theoretical and practical approach to access to education

Kateryna Fomin, Olena Budnyk
Interaction of subjects of the educational process of primary school: results of experimental research

Tomáš Jablonský – Zdenka Zastková
Inclusive and Cooperative Approach to Children from Socially Disadvantaged Background

Kokkali Danai, Sokol Mariana, Rozlutska Galyna
Teachers’ perceptions of inclusive education on the backgrounds of greek schools

Alexandra Punčová – Tomáš Jablonský
Practical Training of Future Teachers – a Comparative Analysis of Singapore and Slovakia

Agnieszka Bereza
Wpływ zainteresowań na uzupełnianie kompetencji zawodowych u młodych nauczycieli

Лариса Наконечная
Развитие культуры литературной речи Младших школьников-носителей местных говоров (на примере работы с учениками украинского прикарпатья)

Marian Zdzisław Stepulak
Pedagogiczne i psychologiczne uwarunkowania samobójstw w okresie wczesnej adolescencji

Bożena Pietryczuk
Pedagogiczne ujęcie socjalizacji dzieci

Elżbieta Miterka, Sylwia Maciuk
Rozwijanie myślenia krytycznego w procesie rozwiązywania zadań


CZĘŚĆ DRUGA
WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY SOCJALNEJ

Alena Novotná, Barbora Holíková, Anna Žilová
Comparison of social and psychological counselling

Rafał Parczewski
Ochrona praw dziecka w kontekście bezpieczeństwa w dobie Schengen

Monika Smolnická
Competences of municipal self-government in the system of providing social services in the Slovak Republic

Monika Smolnická
Citizen as a recipient and participant in social services in municipal self-government

Lenka Lachyová, Renáta Tkáčová, Mariana Račková
Active aging of seniors in Slovakia

Andrea Bartíková, Andrzej Gretkowski, Nikola Lukáčová, Filip Bambúch
The consequences of the violation of boundaries between a consultant and a client

Alena Novotná, Barbora Bartíková
Boundary violations between counsellor and client – research findings

Grzegorz Kaliciak
Rola bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu kryzysowym