No. 1/2021

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2021

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISSN: 2084-6770
ISBN: 978-83-960460-3-1

Chełm 2021

242 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
WIELOWYMIROWOŚĆ PRACY SOCJALNEJ

Alla Kulichenko, Maryna Boichenko
Innovative curricula while training future american medical specialists in the 21st century: a brief review

Rafał Parczewski, Mirosław Radwan, Arkadiusz Chomacki, Ewa Jankiewicz
Drony w procesie bezpieczeństwa

Renata Stojecka-Zuber
Rodzina adopcyjna szansą prawidłowego rozwoju dziecka z płodowym zespołem alkoholowym (fas)

Marta Powęska, Alena Novotná, Anna Žilová
Social science from the aspect of catholic social science and social philosophy of John Paul II and Francis

Alena Novotná, Marta Powęska, Anna Žilová
Teoretyczne podstawy pracy socjalnej w Niemczech


CZĘŚĆ DRUGA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Alica Petrasová
Obstacles and misgivings of future teachers about developing critical thinking in primary-school children

Kęstutis Trakšelys, Dalia Martišauskienė
Contexts of pedagogical parental education

Marian Stepulak
Specyfika autorytetu w pracy zawodowej psychologa

Monika Piechowicz
Przywództwo edukacyjne w kontekście zmian w polskiej edukacji w zakresie edukacji włączającej

Anna Antczak
Doradztwo zawodowe zorientowane na przyszłość

Władysław Tabasz
Refleksja do indywidualizacji kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych

Małgorzata Kłos
Kwestia podmiotowości ucznia w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Refleksje nad filozofią podstawy programowej

Aneta Duda
Design thinking w szkole jako sposób na tworzenie kreatywnej szkoły

Renata-Stojecka-Zuber
Opieka nad dziećmi i młodzieżą sprawowana po II Wojnie Światowej przez robotnicze towarzystwo przyjaciół dzieci i chłopskie towarzystwo przyjaciół dzieci

Beata Kucharska
O prawie dziecka do bezpieczeństwa w literaturze dla najmłodszych

Elżbieta Miterka, Sylwia Maciuk, Daria Kochańska
Problematyczne używanie internetu a działania podejmowane przez rodziców i nauczycieli