No. 2/2016

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 2/2016

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-99-6
ISSN: 2084-6770

Chełm 2016

168 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Zhurba Katherinа
Conceptual approaches to the education of life-meaningful values of teenagers and early adolescence in Ukraine  

Kęstutis Trakšelys
Parent and Z generation child relationship harmonization: andragogic aspect

Piotr Mazur
Promocja zdrowego stylu życia w programach szkolnych na Białorusi

Justyna Iskra
Trudności doświadczane przez studentów a ich obraz siebie

Małgorzata Wolska-Długosz
Samotne rodzicielstwo – blaski i cienie. Próba syntezy

Beata Komorowska, Mariusz Śniadkowski
Międzypokoleniowa transmisja wartości

Michał Wyrostkiewicz
Ekologiczne wymiary edukacji instytucjonalnej

CZĘŚĆ DRUGA
WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY SOCJALNEJ

Lenka Lachytová, Liana Ivanová
Selected social skills and their position in professionals perception in social work

Piotr Olszówka
Czas wolny wychowanków Wiosek Dziecięcych SOS na przykładzie Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

Aneta Paszkiewicz
Nowe oblicza uzależnień

Halina Bejger
Seniorzy w polskiej polityce społecznej

CZĘŚĆ TRZECIA
DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE

Jolanta Andrzejewska
Partnerstwo przedszkola, rodziny i społeczności lokalnej w metodzie projektów

Beata Komorowska
Książka źródłem wiedzy i inspiracją do twórczości – metoda projektów w rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci

CZĘŚĆ CZWARTA
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Renata Kartaszyńska
Recenzja książki: Anety Paszkiewicz, Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem, wyd. Difin, Warszawa 2014.

Beata Komorowska
Sprawozdanie z I konferencji przedstawicieli organów prowadzących i zarządzających placówkami oświatowymi, Chełm 16 IX 2016 r.

Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna
Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium naukowo-metodycznego „Reforma edukacji elementarnej w aspekcie współczesnych wyzwań społecznych w Polsce i Ukrainie”

Piotr Mazur
Sprawozdanie z I kongresu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych „Reforma, finanse i nowoczesne zarządzanie”, Warszawa 27-28 X 2016 r.

Piotr Mazur
Sprawozdanie z forum rektorów i zarządzających szkołami wyższymi, Kazimierz Dolny 22-23 XI 2016 r.