No. 2/2018

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 2/2018

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISSN: 2084-6770
ISBN: 978-83-948811-9-1

Chełm 2018

211 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
HISTORIA WYCHOWANIA

Katarzyna Sabat
Wychowawczy wymiar postaw żołnierzy podziemia antykomunistycznego w wybranych biografiach

Janusz Wojtycza, Sławomir Mazur
Przygotowania wojenne młodzieży (1936‒1939)

Piotr Mazur
Michał Pękalski (1896-1967) – nauczyciel,  historyk regionalista

Małgorzata Łobacz
Róża Czacka (1876-1961) – pionierka polskiej tyflologii, założycielka dzieła lasek, niewidoma matka niewidomych

Katarzyna Miszczak
Problemy i wyzwania edukacyjne w okresie powstawania Komisji Edukacji Narodowej

CZĘŚĆ DRUGA
EDUKACJA ZDROWOTNA

Małgorzata Wolska-Długosz, Milena Malarecka
Sytuacja zdrowotno – rozwojowa dzieci do lat 3 wychowujących się w środowisku rodzinnym i żłobkowym

Monika Bajak, Leszek Aftyka
Prawidłowe żywienie jako jeden z czynników wpływających na rozwój i utrzymanie dobrego stanu zdrowia dzieci i młodzieży przy wzmożonej aktywności fizycznej

Małgorzata Wolska-Długosz, Aneta Płusa
Terapie wspomagające rozwój dzieci z autyzmem

Wojciech Styk, Justyna Iskra, Waldemar Klinkosz
Symulacje mentalne u osób o prawidłowej masie ciała i z nadwagą

Anna Szudra-Barszcz
Wartość życia a niemożność transgresji własnej natury. Na marginesie dyskusji nad jakością życia osób niepełnosprawnych

CZĘŚĆ TRZECIA
PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO

Kamil Jaszczuk, Piotr Łusiak
Obowiązki dziecka względem rodziców w świetle Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Bogdan Tabiś
Bezpieczeństwo kryminalne a bezrobocie (badania nad poziomem bezpieczeństwa w Powiecie Dąbrowskim w latach 2005-2014)

Renata Stojecka-Zuber, Monika Ostrowska, Leszek Aftyka
Bezpieczeństwo dziecka (na przykładzie bezpieczeństwa w ruchu drogowym)

Monika Ostrowska, Renata Stojecka-Zuber
Przestępczość nieletnich – wyjaśnienia teoretyczne i rzeczywistość badawcza

Bernadeta Frysztak
Sytuacja na rynku pracy  w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Bernadeta Frysztak
Profesor Karol Olszewski (1846-1915)